Hvem er vi?

Leder af STU Uddannelse Hassellund

Marianne Laursen

Jeg står i spidsen for projekt Hassellund, som er et selvejende STU tilbud til unge, der har brug for et særlig tilrettelagt uddannelsestilbud.

Min baggrund er bl.a. uddannelse på Seminariet for kunst og håndværk i Kerteminde.

Jeg har mere end 19 års pædagogisk erfaring i arbejdet med børn og unge med særlig behov på grund af psykiatriske diagnoser og sociale problemstillinger.

Medarbejder Projekt Hassellund

Mai Hansen

Jeg har en pædagogisk uddannelse som faglærer fra Seminariet for Kunst & Håndværk samt uddannelse som bygningsmaler.

Som holdleder og instruktør i Projekt Bygningsrenovering i Odense har jeg aktiveret unge ledige, flygtninge og indvandrergrupper. Min opgave var at vejlede, løfte kompetencer og klargøre til arbejdsmarkedet. 

Som bygningsmaler har jeg bred erfaring med kundekontakt og byggepladsledelse, arbejdsprøvning, arbejdspladsvurdering, rapportering og journalskrivning. 

Jeg har senest været ansat som pædagogmedhjælper på Munkegården. Et socialpædagogisk opholdssted på Avernakø.