STU Uddannelse

Filosofi og holdninger

Projekt Hassellund er et uddannelsessted for unge med særlige behov, som er godkendt til den 3-årige ungdomsuddannelse STU – jf. Lov nr. 564

 

Vi arbejder helhedsorienteret ud fra et humanistisk menneskesyn, hvor vores holdninger og værdier afspejles i vore handlinger. I samværet med eleverne arbejdes der målrettet med den faglige og personlige udvikling af den enkelte elevs kompetencer og færdigheder.

 

Undervisningen og den faglige oplæring foregår på værkstederne, og er meget praktisk orienteret. Læringen sker fortrinsvis gennem ”learning by doing.”

Der er her tale om individuel tilrettelagt undervisning og vejledning, hvor der tages udgangspunkt i den enkelte elevs ønsker, muligheder og handleplan, herunder mål og delmål for uddannelsen på Hassellund.

 

Der lægges vægt på at udvikle elevernes evne til at udvise tillid, troværdighed, respekt og rummelighed. Således alle trives og får de bedste betingelser for både personlig og faglig udvikling.

Alle skal føle et medansvar for, at der er trygt og rart at være på Projekt Hassellund.

 

Alle skal føle et medansvar for at der er trygt og rart at være på Projekt Hassellund.

Uddannelsesforløb med et klart sigte

Hassellund tilbyder et unikt særligt tilrettelagt uddannelsesforløb for unge, som er imellem 16-25 år, og som har brug for en ungdomsuddannelse, der vil være individuelt tilrettelagt efter den unges ønsker og behov.

Vi tilbyder en 3 årig uddannelse, som tager udgangspunkt i netop den unges niveau, og hvor målsætningen defineres individuelt, år for år, for at kunne skabe den optimale udvikling.

På Hassellund mødes man af et motiverede personaler, som er drevet af at skabe meningsfuldhed og sammenhæng for den enkelte. Personaler der er gode til at finde muligheder via nye veje, og at udfolde ressourcer og potentialer der kan øge livskvaliteten hos brugerne

Formålet med et 3 årige STU forløb på Hassellund er, at den unge bliver klædt på til et selvstændigt og aktivt voksenliv som muligt, samt at det afklares, hvordan den unge fremover bruger sit potentiale bedst i forhold til at være livsduelig.

Et STU forløb på Hassellund er et bredt tilbud af aktiviteter, lærings- og praktikforløb, samt støtte omkring sociale, faglige og personlige udviklingsmål.

Udvikling af elevernes personlige og sociale kompetencer sker i et nært samarbejde med den enkelte. Dette foregår dels gennem samtaler, individuel vejledning, adfærdsøvelser og i de daglige arbejds- og undervisningssituationer.

De mange aktiviteter giver konstruktive udfordringer for vores elever. De involveres på en række områder som f.eks. indkøb af materialer, arbejdsopgaver, arbejde med egne projekter, kundebetjening i vores butik og vedligeholdelse af arbejdsredskaber/maskiner.

Med udgangspunkt i den enkelte elevs ønsker og kompetencer samt mål for uddannelsen arbejdes der med udvikling af evner og praktiske færdigheder, således at eleverne bliver i stand til at skabe sig et så velfungerende arbejds- familie- og fritidsliv som muligt.

Under uddannelsen er der mulighed for at komme i virksomhedspraktik uden for Projekt Hassellund. Der er også mulighed for sideløbende at deltage i undervisning VUC, behandling og lignende.

Projekt Hassellund har et godt samarbejde med fynske virksomheder, uddannelsesinstitutioner, kommuner og behandlingssteder. Vi har således, gennem mange år, haft stor succes med mange elever der er kommet godt videre i livet.

Værkstedet på STU Uddannelsen Hassellund

Værksteder og aktiviteter

Projekt Hassellund består af et stort samt flere mindre værksteder. Eleverne kan vælge at arbejde i grupper eller trække sig til enmandsarbejdspladser. Det giver mulighed for at lade sig inspirere i fællesskabet eller fordybe sig alene.

Eleverne får i uddannelsesforløbet en oplæring i forskellige håndværksmæssige færdigheder bl.a. glasteknikker, sandblæsning af glas, fremstilling af smykker, billedkunst, stenhugning og keramisk arbejde.

Hver dag tilberedes sund og spændende mad. Der lægges vægt på, at frokosten danner rammen om et hyggeligt og sjovt socialt samvær. De unge er på skift involveret i indkøb og madlavning.