Hvordan sikre vi en optimal STU:

En gang om året afholdes der 14 dage, hvor de unge og vi sammen laver en vurdering af den unges indsatser, på alle udviklingsfelterne der er aftalt med sagsbehandler og den unge ved opstart..

Både den unge og personalet bruger det samme afkrydsningsskema til at lave vurderingerne på en skala fra 1- 10.

Ud fra afkrydsningsskemaet, fra personalets og den unge side, afvikles der en samtale om resultatet.

Samtalen med den unge vil ofte indeholde forskellighederne i deres og personalets vurdering i de forskellige fagområder. At der kan være store forskelle på egen og andres vurdering, bliver drøftes med den unge, for at sikre en fælles forståelse for den indsats der skal erlægges det kommende år.

Vurdering gå på en skala fra :

Efter samtalen om afkrydsningen får den unge årsbedømmelse.

Der ud over afholdes der opfølgningsmøder med de kommunale sagsbehandlere og UUV efter behov, men mindst en gang om året om handleplanen stadig gældende.